• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

Dom višje zdravstvene šole v Ljubljani

Osnovne informacije
  • Investitor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant arhitekture: Sandra Šterpin, u.d.i.a.
  • Faza: IDP, PGD, PZI, PID
  • Lokacija: Ljubljana
  • Leto izgradnje: 2013
  • Značilnosti: Predmet projekta je bila nadzidava obstoječega študentskega doma za 1 etažo, energetska sanacija objekta ter protipotresna sanacija obstoječe AB konstrukcije z vgradnjo karbonskih lamel. Bruto tlorisna površina objekta: 4000m2

1 _56A2031 _56A2007 _56A2000

Scroll to Top