• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

Gimnazija Brežice

Osnovne informacije
  • Investitor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant arhitekture: Sandra Šterpin, u.d.i.a.
  • Faza: IDZ, PGD, PZI, PID
  • Lokacija: Brežice
  • Leto izgradnje: 2012
  • Značilnosti: Gradnja je potekala v 2. fazah. Ob stari gimnaziji je bil zgrajen prizidek z novo športno dvorano, jedilnico s kuhinjo in novimi učilnicami (2800 m2 bruto tlorisne površine). V stari šoli pa se je izdelala nova mansardna etaža z dodatnimi prostori ter obsežna sanacija kletne etaže pred visoko podtalnico. Stara šole se je tudi v celoti obnovila (3000m2 bruto tlorisne površine).

1 _56A2237 _56A2229 _56A2198 _56A2196 _56A2178 _56A2173 _56A2147 _56A2113 _56A2097 _56A2075

Scroll to Top