• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

MG ROHR

Osnovne informacije

MG Rohr, proizvodno-skladiščni in poslovni objekt

 

 

 

 

 

Investitor: MG Rohr d.o.o.

Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant arhitekture: Matija Miler, mag. arh.

Projektant: Projektant d.o.o.

Faza: IDZ, PGD, PZI, PID

Lokacija: Ravne na Koroškem

Leto izgradnje: 2018

Značilnosti: objekt je zgrajen v poslovni coni. Programsko je objekt razdeljen na tri dele: proizvodnja, skladišče in poslovni del. Površina objekta je 2.575 m2, etažnost P z medetažo.

Fotografije: Miran Kambič

Scroll to Top