• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

MIC v Podgorici, Inštitut Jožef Štefan

Osnovne informacije
  • Investitor: Inštitut Jožef Štefan
  • Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant arhitekture: Sandra Šterpin, u.d.i.a.
  • Faza: IDZ, PZI
  • Lokacija: Podgorica pri Ljubljani
  • Leto izgradnje: 2014
  • Značilnosti: Predmet projekta je bila energetska sanacija obstoječega objekta. Izvedel se je nov fasadni ovoj s toplotno izolacijo, nova strešna kritina, zamenjano je bilo tudi stavbno pohištvo. V objekt je vgrajeno tudi prisilno prezračevanje z rekuperacijo.

1 _56A1940 _56A1930

Scroll to Top