• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

Osnovna šola Vide Pregarc

Osnovne informacije
  • Investitor: Mestna občina Ljubljana
  • Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant arhitekture: Sandra Šterpin, u.d.i.a.
  • Faza: IDZ, PGD, PZI, PID
  • Lokacija: Ljubljana
  • Leto izgradnje: 2015
  • Značilnosti: Stara osnovna šola je bila deležna temeljite protipotresne in energetske sanacije, prav tako je tudi v celoti prenovljena in opremljena. Bruto tlorisna površina: 4.000 m2 K šoli je bil zgrajen tudi novi prizidek s prostori za prvo triado in novo telovadnico. Bruto tlorisna površina: 1.600 m2 Pod terenom je zgrajeno tudi manjše zaklonišče. Bruto tlorisna površina: 156 m2

 

D7C_2825 D7C_2817 D7C_2806 D7C_2792 D7C_2726 1 _56A8213 _56A8205 _56A8198 _56A8190 _56A8187 _56A8128 _56A8115 _56A8112 _56A8090 _56A8088 _56A8048 _56A8043

Scroll to Top