• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

Gradbeni nadzor in inženiring

Nudimo vam celovito vodenje vaše investicije, tako v fazi projektiranja (pridobivanje dovoljenj, elaboratov, študij, ipd.) kot tudi v fazi izvedbe.
Na osnovi projektne naloge pripravimo ustrezno dokumentacijo in pridobimo dovoljenja.
Za vas pripravimo in izvedemo razpis za izvajalce GOI del, pridobimo ponudbe izvajalcev gradnje, naredimo primerjavo ponudb, sodelujemo pri pogajanjih s ponudniki ter svetujemo pri izbiri najprimernejšega izvajalca.
Zagotovimo izvedbo projekta v dogovorjenih terminskih in finančnih okvirjih, koordiniranje vseh udeležencev pri gradnji in razreševanje problematike med samo izvedbo del.
Med gradnjo skrbimo za vaše interese kot odgovorni nadzornik.
Kontroliramo način in kvaliteto izvajanja del ter vgrajevanje ustreznih materialov in količine skladno s projektno dokumentacijo, razpisom, terminskim planom in veljavnimi predpisi.
Poskrbimo za vodenje gradbiščne dokumentacije in varstvo pri delu.
Poskrbimo za vso dokumentacijo za tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.

.

Projektant

[wpforms id=”1019″ title=”false” description=”false”]

Scroll to Top