• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

Preverba zemljišč za gradnjo

Pred nakupom gradbene parcele je smiselno preveriti kaj in pod kakšnimi pogoji se na parceli lahko gradi. Poleg omejitev, ki izhajajo iz prostorskega akta (namembnost, pozidanost, višina, odmiki od parcelnih mej…) so tu še omejitve ki lahko izhajajo iz varovanih območij ( varovano območje narave, poplavno območje, vodovarstveno območje, kulturno-varstveno območje, varovalni pas infrastrukture …). Pomembno pa je tudi preveriti možnost priključitve na komunalno infrastrukturo ter potencialno potrebo po pridobitvi služnosti (dostop, elektrika, vodovod,…).

Projektant

[wpforms id=”1019″ title=”false” description=”false”]

Scroll to Top