• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

Urbanizem

Nudimo izdelavo urbanističnih planov, občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in občinski prostorskih načrtov (OPN).

Projektant
Scroll to Top